FÉNYVERS

Fényből jöttünk, fénybe megyünk, csillagúton együtt rezgünk.
Beavató mesék által találkozunk őstudással.

Az ősmese mise, áldás, magunkhoz visszatalálás.
Ha eltévedünk és gond van, csak mesélünk, s akkor jól van!

Meglátni a helyes utat, mit a mesénk nekünk mutat
mulatság is, élvezet is, szentség és rend, megnyugvás is!

Békét teremt, ha a lélek mesék közelébe férhet.
Megismerni önmagunkat a fények vezetni tudnak.
Legyen akár külső, belső, a fényesség elegendő.
Mert mit a táltosok ránk hagyták elég a megmaradtaknak.

Töltekezzünk, erősödjünk, mesék szárnyán emelkedjünk! 🙂

(Jenei Gabi verse)

Meseterápia – Mese mint terápia!

Mi is az, ami gyógyít? Hát ami tisztít és rendez! 🙂
Gyógyító, ha egy tisztulási folyamat után oda emelkedünk ahova vonzódunk, ahol a kívánt rezgést érezzük. E rezgésre ráhangolódva erőt meríthetünk magunknak a továbbiakhoz. Térben és időben kinyílunk ekkor, beszippantva mindent, ami jó nekünk. Ezt a jót aztán tartalékolva a következő gyógyító eseményig (mesecsoportig) használjuk, s már egy magasabb szinten élünk. S mindig csak magasabbra és magasabbra jutunk a mesék által. Emelkedünk, mert mese-táltosunkon ülünk.

Szent beszélyeink (magyar földön így is nevezik a népmeséket) táltosaink hagyatéka, révüléseik megörökítése, beavató és gyógyító történetek. Ők, akik mágusok, papok és gyógyítók voltak, ránk hagyták örökségül ezt a kincset, hogy varázstörténeteik által gyógyuljon test és lélek. Mert bizony nem csak a lélek rendeződik mesehallgatáskor, hanem a test is! Többször megtapasztaltam már, hogy a tünettel érkező mesebarátok gyógyultan távoznak a mesecsoport végén. És ezt a csodát a mese eredményezi! 🙂 Tisztulással jár tehát testi és lelki szinten az, ha magyar népmesékkel érintkezünk. Ami felesleges, lehúzó, halált érdemlő bennünk, azt mind magunk mögött hagyhatjuk egy-egy varázstörténet ereje által. És erőt meríthetünk a mesékből, mert az Igazságról szólnak, az Igaz Valóságról. A felismert Igazság hatására rendezni tudjuk gondolatainkat, érzelmeinket, így már nincs szükségünk tünetekre! Mert a tünet tanít. Csak ennyi a dolga. S ha a leckét megtanultuk, eltűnik, elillan, mintha sohase lett volna!
S nem csupán testileg és lelkileg, hanem szellemileg is rendeződünk a mesék által. A kuszaság, a szórtság nem fér meg ott, ahol tiszta gondolatok, Tanítások érintik az embert. A táltosutazásokat őrző mesék így válnak beavató történetekké. Tiszta szellemiségük fénye megvilágítja rejtett zugainkat, láthatóvá, érthetővé, fénnyel telivé téve teljes belső valóságunkat. A belső világnak tükre a külső, így aztán egész életünk, környezetünk is megváltódik a mese által.

Értékekkel érintkezni csodás lehetőség! A nekünk hagyományozott mesekincset, a varázsos, beavató történeteket mondani és hallgatni egyaránt emelő, rendező, gyógyító, jó-jító, JÓ! Jót tenni jó! Így válik áldássá a mese bennünk, s teljesíti ki életünk. Legyen is így! ÁLDÁS.