12 vasárnap, 12 kedd

12 vasárnap, 12 kedd

Az Úr napját szenteld meg!” mondjuk, s most az Asszony, Boldogasszony napját is megszentelni kívánjuk nővéreimmel.

Vasárnap az Úr napja, ami magyar népünknél a MERKÚR bolygó fennhatósága alá esik. Mercurius/Hermész istenség híreket és árukat hoz és visz. Ezért istentisztelet, szentmise után – ahol az örömhírrel gazdagítottuk lelkünket – vásárba megy a régi ember és ott szakrális árucserében vesz részt. „Viselje egészséggel” – mondja a ruhaneműt, kalpagot, csizmát eladó, és áldomást isznak a termény, lábasjószág cseréjének megörténte után. Aki pedig a lacikonyhán fogyaszt, az „Egészségére váljon!” mondást hall, ezzel távozik. Mert a vasárnap vásár-nap. A szakrális kereskedelem napja eleinknél. S ha mást nem is, gondolatot, eszmét, örömhírt hall és cserél a régi ember. No, meg ízeket, mikor vendégül látják a terített asztalnál.

Az, hogy mindennapi cselekedeteink szakrálisak is lehetnek, azt sokan tudják, s gyakorolják ma is. Egy fohász, rövidke ima étkezés előtt divatban van újra. Megköszönjük a Teremtőnek, hogy ehetünk, s áldást kérünk az étel készítőjére, valamint a tápanyagok megfelelő felszívódásáért is elmondjuk azt a pár szót, amit helyesnek tartunk.
Reggel és este is magába néz, aki spirituálisnak tartja magát. Napközben belső iránytűjének megfelelően igazítja magát viselkedésben, tettekben, szavakban egyaránt.
Az ünnepeket is szándékszunk megélni, megemlékezni az adott napokon azokról a személyekről és eseményekről, amik/akik azon időpontban rögzültek a nagy időfolyamban, az év körében. A hétköznapok minőségét – minden nap más és más erőt hordoz –, ritkábban vesszük figyelembe. Nem ismeri a napok hétbolygórendszerbéli jelentését mindenki, s ha ismeri is, inkább a nyugati zodiákust használja, az a közismert. (Jelen írás legvégén megtalálható a 7-bolygórendszer és a hét napjainak összefüggését összefoglaló írásocska, mind a keleti, mind a nyugati hagyomány szempontjából.) Hála érte, hogy egyre többen vagyunk, akik a saját hagyományunkat éljük, s így gazdagítjuk, erősítjük és tápláljuk magunkat gyökereink által. A saját, jelen inkarnációra választott nemzethez való tartozás feladatot jelent, amit saját jelképrendszer és műveltség ismeretében, „használatában” lehet beteljesteni.
Gyakran mondom: a magam részéről fölöttéb tisztelem pl. az eszkimókat és az ő kultúrájukat. És nagyon rossz eszkimó lennék, mert nem vagyok eszkimó! Nem ehhez kaptam képességeimet, testi-lelki alkatomat, az élethez való erőminőségemet, stb., stb  Magyarnak azonban elég jó tudok lenni. 😉
(És az is igaz és való, hogy egy nemzethez való tartozás vállalás dolga. Nem kötelező tehát. Csupán okosabb annak lenni, akik, amik vagyunk, mint olyanba fogni, amihez nincsenek adottságaink. UFF)

Kedd, minden áldott kedd Boldogasszonyunk napja a magyar hagyományban. Mert a KEDD az „ketted nap”. Az asszonyok és gyermekek haladtak másodikként a had után a vándorló társadalmakban. A magyar hagyományban ezért a HOLD napja ez, a változékony női minőséget megidézve és az anyaság által a családot felmutatva. (Hétfő = hadfő, a fő had, a harcos férfiak a Mars istenség erejében teltek.) Régente asszonyi dologtiltó nap volt minden kedd, s ma is sokan vagyunk, akik pl. nem mosunk ilyenkor. Ünnep, kicsinyke ünnep mindezért minden kedd, amikor a mindeneket tápláló és gondozó anyai minőségét tiszteljük az egy és oszthatatlan Istennek.
S lehet minden keddünk is, ahogy vasárnapjaink is, ünnep! Most erre törekszünk.

A „Mindennapi rítusaink – mesés beszélgetések és szerek az évkörben” találkozók alkalmával az esztendő adott, időszerű erőmezejét, minőségét és ünnepeit vesszük sorra. Beszélünk majd a kötődő népszokásokról, a minket leginkább támogató gondolatokról, imákról, mozgásformákról és magunk is rítust teszünk.
Két csoportban, havi egy-egy kedden és vasárnapon leszünk majd együtt egy teljes esztendőn át. A találkozás személyes, és online is csatlakozhat az, akinek így kedvesebb. A rítust tevő csoportba elkötelezett nővéreinket hívjuk, várjuk. Online lehet egy-egy alkalommal is részt venni. A beszélgetések így közössé válnak. A szertartások alatt az oltár képét mutatja majd a kamera. Így ki-ki, saját otthonában teheti a szert, ezzel is kinyújtva a szent teret, amiben megvalósul az isteni törvény, a Szer maga.

Vasárnap azok lesznek velünk, akik hétközben kötött munkarendben végzik dolgukat. Kedden azokkal a nővéreinkkel találkozunk, akik szabadon osztják be idejüket.
A női erő összeadódik, szerek tartásával erősödünk, női lényünk legmélyéig nyúlunk vissza, hogy a tapasztalatot, amit rítusok, népdalok és népmesék érlelnek ki bennünk együttléteinkkor, hazatérve kisebb közösségeinkbe, családjainkba vagy akár egyszemélyes háztartásunkba, belecsempészhessük, ezzel az egész emberi nemet emelve. Mert mindenki, akivel csak találkozunk, részesül valamely rejtett, titokzatos módon az áldásból, amit magunkkal hozunk, viszünk egy-egy szerünk után.

Az együttléteket Kornhoffer Tünde nővéremmel vezetjük. Két egyévben született, s egészen másféle női utat bejáró nővér lesz így veletek.

Tündi négygyermekes édesanya, aki a családanyaság és a párkapcsolat területein kívül a jógaéletmódban tudja tapasztalatait megosztani velünk, lévén jógaterapeuta. S nem csak jógagyakorlásokban mutat nekünk példát, hanem jógaoktatók egész nemzedéke került ki védőszárnyai alól, akik ma már maguk adják tovább az Anaya női jóga csodáját.
Az, hogy mi nők, a jógát, a jó igáját a magunk módján, testi-lelki adottságunknak megfelelően gyakorolhassuk, az hatalmas lehetőség! Sokan vagyunk, akiknek a holdvirágzásukat (akár ciklus, akár fájdalom tekintetében) a női jóga tette rendbe. S Tündi a női lelkeknek is tud vígaszt adni, amikor fájunk. S eligazít, ha családrendszeren, párkapcsolaton belüli gondok adódnak.
Személyemben olyan nővér lesz veletek, akit az Úristen magányos útra szánt. Azok a nővéreim, akiknek nem lehet gyermekük és/vagy egyedül élnek, bizton számíthatnak megértésemre, együttérzésemre.
Mi, akik a női termékenységet biológiai szinten nem tudjuk/tudtuk kivirágoztatni, puszta létezésünk, gyönyörű lelkünk és művelt szellemünk által hozunk fényt a világba, s ragyogtatjuk fel magunkat. Termékenységünk területeinek megtalálása jól-létünk alapja. Ebben tudom kísérni nővéreimet. Valamint, mivel magam is megéltem a gyermek utáni sajgó vágyat (anélkül, hogy reményem lett volna ennek betöltésére), kézen foghatom ennek az élménynek a mélyén vergődő nővéreimet, hogy velük legyek, amikor naponta százszor meghasad a szívük. S megértem, mert megélem a magányos nőt, aki páratlan gerlice. Ismerem az egyedül élő nő kiszolgáltatottságát, sérülékenységét, sebezhetőségét. És ismerem azt az utat is, ami egyedül is kerek egésszé tesz.

Tündivel mindketten páros jegyben születtünk. Ő az Ikrek-ség fényes, – mint neve is mutatja: TÜND-öklő – arculatát hozza. És hát délben született, tündéri nő! 🙂
Az én Halakságom, s a holdciklus utolsó, legsötétebb óráján való születésem okán a legmélyebb rétegek ismeretét, a mélyülésre való hajlamot eredményezik, mely az Egység megélése irányában hat törekvésként.
Hát ezek lennénk mi. Hogy ti kik vagytok, azt már sejtjük, érezzük. Bár még nem mindegyikőtöket láttuk szemtől-szembe.

Kedves Nővérünk! Szeretettel hívunk, hogy megéljük szakrális örökségünket az évkör rendjében hónapról hónapra haladva!
Magyar nőként elsősorban hazánk védő szentje, Boldogasszonyunk, Szűz Mária ünnepkörein keresztül avatódunk be az ősi tudásba. Mária életútja mintája a mai modern nő életútjának. Ünnepei sok lehetőséget tárnak elénk.
A Boldogasszony ünnepeken kívül az adott hónap kiemelkedő szentjeiről is hallasz majd tőlünk, így teljessé téve a néphagyomány útján való haladásunkat.
Mindig más módon, az adott hónap erőterének megfelelően nyújtanak alkalmat nekünk együttléteink az Igazság megértésére. A megértés után a megélés az isteni rend szerint adatik.

ÁLDÁS

A vasárnapi csoport: https://esztoramesemuhely.hu/esemeny/mindennapi-ritusaink-szeptember-2/

A keddi csoport: https://esztoramesemuhely.hu/esemeny/mindennapi-ritusaink-szeptember/

 

 

A HÉT NAPJAI A BOLYGÓK TÜKRÉBEN:

HÉTFŐ: nyugaton Hold, keleten MARS (hadfő)

KEDD: nyugaton Mars, keleten HOLD (ketted nap)

SZERDA: nyugaton Merkúr, keleten NAP (a Szer napja)

CSÜTÖRTÖK: nyugaton Jupiter, keleten SZATURNUSZ (zároltság, vég)

PÉNTEK: nyugaton Vénusz, és keleten is VÉNUSZ

SZOMBAT: nyugaton Szaturnusz, keleten JUPITER (Jó Péter)

VASÁRNAP: nyugaton Nap, keleten MERKÚR (vásár-nap)

(a magyar népmeséket megérteni a keleti kód alapján lehetséges)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.