Kategória: Mesélde és Rajzolda

Petőfi Sándor: A csillagos ég
Bejegyzés
2023.04.27.2023.04.27.

Petőfi Sándor: A csillagos ég

Fekszem hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén, És merengve nézem a sötétkék eget; Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény És koszorú gyanánt övezi fejemet. Megfürösztém lelkem e sugárözönben, Lemosott magáról minden földi szennyet, S most ujjászületve a magasba röppen, S keresi a mennyet;   Alszik az egész föld; mély és csendes álma, Egyetlen halk dongás érinti fülemet,...

Csíki Margit: Varázslat
Bejegyzés
2023.04.21.2023.04.27.

Csíki Margit: Varázslat

Tudom, hogy van út, mely nem hozzám vezet, hogy el kell engednem, ha fáj is, még néhány kezet, hogy a Bach muzsika hangja jelent gyászt, és lehet szerelem…, (egy orgonakoncerten ott voltál velem…) míg az égbolt és a tenger eldúdolja Kék dalát, megidézem azt a régi balladát… megidézem azt a szőke herceget, ki királylánnyá változtatott...

Várnai Zseni: Csodák csodája
Bejegyzés
2023.04.13.2023.04.27.

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok: újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz.   A tél nekik csak álom, semmi más, minden tavasz csodás megújhodás, a fajta él, s örökre megmarad, a föld őrzi az életmagvakat, s a nap kikelti, minden...

A tiszmajac meg a fajtaszot***
Bejegyzés
2023.01.24.2023.01.30.

A tiszmajac meg a fajtaszot***

Vojt a vijádon egy tiszmajac, annat vojt egy tisz háza egy nagy jendeted ejdő tözepén. Egyszej, amint ebben a tisz házban főzödetett madában, odamegy egy nagy ojdasz fajtasz, beszój az ajtón: – Ejessz be, tedvesz majactám, nagyon hided van idetint, fázom. – Nem ejesztejet biz én, mejt medeszej. – Ejeszd be hát jedajább az egyit...

Wass Albert Miatyánkja
Bejegyzés
2021.12.30.2022.01.04.

Wass Albert Miatyánkja

Úristen, mennyei Atyánk, áldott legyen a Te neved. Itt van már a Te országod mivelünk és mibennünk, s tudjuk, hogy bántódásunk nem eshetik többé, mert megszabadítottál minket a gonosztól, s erőt adtál nékünk az élethez, mely Téged dícsér Urunk, a mai naptól kezdve örökkön-örökké.   Wass Albert „Hagyaték” c. művéből való részlet   FOTO: pixabay

A mese ideje a szürkület…
Bejegyzés
2021.11.20.2021.11.24.

A mese ideje a szürkület…

…amikor a fény alább jár már és a színek elvesztik ragyogásukat. Az elsötétülő világ segít a belső képek előhívásában, a varázsmesék pedig a belső fény megtalálásában. A mesének tehát ideje van, és ezt nem csupán napszakhoz köthetjük, hanem éven belüli rendje is adódik ezen történeteknek. Ahogy a „Kiskarácsony, Nagykarácsony…”-t csakis a téi napfordulón énekeljük, úgy...

Pilinszky János: Harmadnapon
Bejegyzés
2021.04.03.2021.04.03.

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek És szél támad. És fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszünhetett dobogni szive – Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.

VÍZKERESZT vagy amit csak akarok
Bejegyzés
2021.01.03.2022.01.02.

VÍZKERESZT vagy amit csak akarok

20 + C + M + B + 21 – Ez a jel kerül idén bejárataink ajtófélfájára január 6-án, Vízkeresztkor. Eleink e napon szentelték meg a hajlékot, ahol éltek. HAJ-LÉK-ot szenteltek, mert lehajtott fővel, levett kalappal léptek be a házba, tisztelettel. (Ezt a meghajlást segítette az embermagasságnál alacsonyabb ajtónyílás.) A három ajtófélfára írt betű (C,...

József Attila: A hetedik
Bejegyzés
2020.11.25.2024.03.04.

József Attila: A hetedik

E világon ha ütsz tanyát, hétszer szűljön meg az anyád! Egyszer szűljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló, szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznók közt az ólban. Fölsír a hat, de mire mégy? A hetedik te magad légy! Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál. Egy, ki kezdi szabad...

Márk 4:25
Bejegyzés
2020.11.11.2020.11.14.

Márk 4:25

„Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Jézus urunk mondása a hálára ösztönöz. Ha észreveszem a hálára okot adó tényezőket életemben, akkor ez egy olyan beállítódást okoz, ami miatt egyre több jóságot tapasztalok. Így aztán világom lépésről-lépésre átfényesül és végül megváltódik. Aki mindig a rosszat veszi észre, az...