Balassi Bálint: Borivóknak való

Balassi Bálint: Borivóknak való

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba,

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vígadnak,

Mert fáradság után füremedt tagokot,
Szép harmatos fűvel hízlalod azokot,
Új erővel építvén űzéshez inokot.

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széljel bejárják,
Most azok is vígadnak, az időt múlatják.

Ki szép füven lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
S ki penig véres fegyvert tisztíttat csíszárral.

Újul még az föld is mindenütt te tőled,
Tisztul homályából az ég is te véled,
Minden teremtett állat megindul te benned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással, vígan, szeretetből.

Leave a Reply

Your email address will not be published.