Egyszerűség

Egyszerűség

Válasszuk azt, hogy nem csinálunk nagy ügyet semmiből, legyünk jóindulatúak, megbocsátók, könyörületesek, és szeressük feltétel és kivétel nélkül az élet minden kifejeződési formáját, önmagunkat is beleértve. Összpontosítsunk az önzetlen szolgálatra és a minden teremtmény iránti szeretetre, figyelmességre és tiszteletre.
Tartózkodjunk a negatív megnyilvánulásoktól és az anyagiasság vonzásától, az élvezetek és javak utáni sóvárgástól. Kerüljük a merev véleményalkotást, a helytelen elítélését a helyessel szembeállítva, a hiúságot, hogy nekünk legyen „igazunk”, kerüljük az ítéletek igazolásának csapdáját.
Ítélkezés helyett törekedjünk megértésre. Tiszteljük ezen alapelvek tanítóit, és ne foglalkozzunk a többivel. Ezeknek az alapelveknek a szellemében tekintsünk magunkra és másokra is.

Dr. David R. Hawkins

——–
Az „Otthoni Ragacsok” rovatba azok az íráskák kerülnek fel, melyeket otthon kiragasztok magamnak, mint igaz értékeket, útmutatást közvetítő szövegecskéket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.