MÁSODIK HATOS MESEMAGYARÁZÓ

MÁSODIK HATOS MESEMAGYARÁZÓ

A karanténos idők hívták életre a MESÉK NEHÉZ IDŐKBEN sorozatot, amelyben olyan megoldó kódokat tartalmazó történeteket olvashatunk, melyek a megküzdéshez adnak tanácsot, ötletet, mutatnak képet, hogy KÉPESEK LEGYÜNK kijutni a nekünk kedvezőtlen helyzetekből. A karantén már nem, a sorozat ugyanakkor folytatódik. Mert VAN mit helyretenni magunkban időről-időre.
A meséket hatosával tagolom, mert a hatos a hatások száma. Maga a „hatás”szó a természetben meglévő 6 irányt rejti nevében: előre, hátra, jobbra, balra, fel és le. (És van egy hetedik, misztikus, magasrendű irány is, a „be”, vagyis befelé, ön-MAG-om felé, mely az alapszükségletek kielégítése után jut szerephez életünkben. Erről szól József Attila, mikor azt mondja: A hetedik Te magad légy!)
Most a második 6 fent nevezett sorozatbéli mesék választását okolom meg, bízva abban, hogy olvasóim sikeresen folytatják a mesei kódok felfejtését és használják életükben szentbeszélyeink rendező-gyógyító-emelő erejét. Legyen így! Áldás.

AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK: aranyhajú és aranyfogú táltos ikerpárról szól ez a történet. Az aranyhajúságról az „Aranyhajú hercegkisasszony” mese kapcsán, az előző mesemagyarázóban már értekeztem. Az aranyfog hasonlóan adódik: aki foggal születik, FOKOZATTAL születik! S ha arany az a fog, akkor fényes, naptermészetű az, aminek a megfogása/megfoganása megtörtént előző életében. Ha ilyen minőségű embereit küldi közénk a Teremtő, biztosak lehetünk benne, hogy a mélységek urainak lejárt az ideje. A magyar táltoserkölcs alapvetése, hogy a rosszat nem elpusztítani kell, hanem hatástalanítani. Mesénk ezt a tételt is felmutatja nekünk.

INFÁNTIS LACIKA: jelen szent beszély az Ikrekség legmagasabb oktávját mutatja be nekünk, általa avatódunk be a szeretet megvalósításának a megváltásig felívelő kibontakozásába. S ez nem megy mindig egyetlen élet alatt! Jelen esetben az utód hivatott beteljesíteni szülője áldozatos életművét, ő nemesíti át az emberi világot a tündérivel.
Az egyéni életsorsot illetően is ad ez a mese nekünk szellemi-lelki táplálékot, eligazítást. Amennyiben igennel felelünk a kérdésre: „Van fehér kenyered? Van mosdóvized? Van fehér törülköződ? Van piros borod?”, akkor ezen szent eszközök által arra az áldozatos szeretetre kódol be bennünket a történet, mely a mese keletkezése után évszázadokkal (évezredekkel?) Jézus személyében vált nyilvánvalóvá.

SZEGFŰHAJÚ JÁNOS: dirib-darabbá válhat test, elveszhetnek lélekrészek, a szellem egy! S ettől az egytől újraegyesül a lélek és a test. Egy magasabb szinten, hétszer, százszor, ezerszer szebbé és erősebbé váltan. EZÉRT van szükség a feldarabolásra, ami valójában beavatás!
Talán már Te is megérezted ezt, mikor szétestél (vagy szétszedtek), mikor annyira mélyen voltál, hogy nem éltél, csak halódtál. Megélted már, hogy a belenyugvás, majd az elfogadás által egyfajta nyugalom töltött el. Ebben a békés állapotban ÁLMOK adatnak, melyeket ébredés után megtalál, beteljesít a mesehős. És mi is megtehetjük ezt. ÁLDÁS.

A HIÚ KIRÁLY: A hazugság csapda. Saját gyengeségeinket valótlanságok állításával palástoljuk el magunk elöl. És van, aki rámutat mindarra, ami még fénytelen bennünk.
Mesénk királya a hazugság mibenlétét térképezi fel, s lehetőséget ad az embereknek kiszemetelni magukat. A mesevégi „Gallér híján köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek!” rigmus ezért van! Ráirányítja figyelmünket arra, hogy megköszönjük, ha módunkban áll tisztítói eljáráson keresztül menni.

A REPÜLŐ KASTÉLY: az életkurflik fontossága az a tétel, mely legelőször megfogott ebben a történetben. Az elemi szintű problémamegoldást felváltó 5 elem rendszerbe való beavatás megjelenítése később bomlott ki előttem. Ahogy az is, hogy a spirituális úton járás nem folytonos szárnyalás és röpködés! ;o)

SZERENCSÉS PISTA: van olyan, hogy semmi okod a bizakodásra! Mert a téged körülvevő világ nem kecsegtet, nem csábítgat jóra, klasszra. És van az úgy, hogy benned, legbelül mégiscsak azt súgja valami, hogy LÉTEZIK az a minőség, amire vágysz! És ilyenkor el kell indulni. S ha van valaki, aki bízik benned, akkor el is indulsz.
(Ha úgy érzed, senkid nincs, tudd: Isten plusz egy ember, az abszolút többség! – ahogy Csaba testvér tanítja.)

Áldott, oldott, boldog mesézést kívánok mesebarátaimnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Leave a Reply

Your email address will not be published.