HARMADIK HATOS MESEMAGYARÁZÓ

HARMADIK HATOS MESEMAGYARÁZÓ

A tavaszi karantén hívta életre a MESÉK NEHÉZ IDŐKBEN sorozatot, melyben olyan megoldó kódokat tartalmazó történeteket olvashatunk a táltosok hagyatékából, amelyek a megküzdéshez adnak tanácsot, ötletet, mutatnak képet, hogy KÉPESEK LEGYÜNK kijutni a nekünk kedvezőtlen helyzetekből. S mert VAN mit helyretenni magunkban időről-időre akkor is, ha nincs karantén, a sorozat folytatódik.

A meséket hatosával tagolom, mert a hatos a hatások száma. Maga a „hatás” szó a természetben meglévő 6 irányt rejti nevében: előre, hátra, jobbra, balra, fel és le. (És van egy hetedik, misztikus, magasrendű irány is, a „be”, vagyis befelé, ön-MAG-om felé, mely az alapszükségletek kielégítése után jut szerephez életünkben. Erről szól József Attila, mikor azt mondja: A hetedik Te magad légy!)
Most a harmadik hatos csomag mesedarabjairól írok kicsi vezérfonalat a mélyüléshez.

Ősz van, Skorpió hava, ilyenkor mind alászállunk a mélybe. S ez a mélyrepülés nem a vég, hiszen a lent megbúvó ERŐ-t ha felhozzuk a fényre, akkor elvégeztük, amit lehet és kell. Imával, s szent beszélyek olvasásával, azokon való merengéssel oldódik a görcs, a bánat, a gyász, a szívszorító megélések, minden, ami gátol bennünket legtökéletesebb önmagunk megvalósításában.
Áldás van ezen a fénymunkán, s a fénymunkáson!

———–
A CSONKA TORONY: átkot mond a boszorkány-fokozatú asszony, olyat, hogy az esze menjen el azoknak, akik neki útjában vannak. ILYEN a boszorkányság! MINDEN és mindenki pusztuljon, aki neki nem tetszik!
A csonka torony a féleszűség, a bomlott elme jelölője, a szellemi szint csonka-bonkaságát mutatja. Csupán a szeretet (Szél = Vénusz a magyar népmesékben; lásd. Berze Nagy János kutatásait!), tudja hazavezérelni az elkallódottakat. Mert a szeretet az tett, cselekvés, mely jóindulatból fakad. S mesebeli lányunk ilyen: lány (nem asszony), tehát tiszta, szűz, s kész áldozatot hozni testvéreiért. A hazatérés és családegyesítés öröme így maradéktalan. Ezt látva a gonosz(ság)nak vége van!

BIMBÓ: a születés, az élet érték! Ezt csupán anyagi szinten kezelni vétek, s elvétetik a kincs, ha nem valós értékének megfelelően viszonyulunk hozzá. A hibát helyre kell hozni, az orzókat a fiú – Bimbó útmutatásai alapján – helyére igazítaná többszörös megszűrés, tisztulati rítustevés által. Sajnos azonban, hogy ők nem élnek a lehetőséggel és az anyagban ragadnak. A bocis Bimbó azonban hazakerül, mert a Hajnalcsillag (= Vénusz) indította kereső a szeretet útján jár, s ezért megtalálja őket.

AZ ARANYKÖLES: Nimród a világ első királya, a magyarok ősatyja időről-időre elküldi követét a világba, hogy nevelhesse a hozzá kerülő gyermeket. A kiképzés után a feleségszerzés és a házasságkötés nem jelenti a történet végét, hiszen itt MAGASABB régiókban vagyunk, ÖNMEGVALÓSÍTÁS a cél.
A páros élet buktatóinak minden hepe-hupája kihat a másik félre is. S épp ez a másik, a bűntelen fél képes helyretenni a hibát, ami közös az életközösség okán. Az egység újra létrejön a hős áldozatos munkálkodása árán, aki a három kötőerőn (tamasz, radzsasz, szattva) átküzdi magát. Így aztán mindkettejüknek, az ő férfi-női egyesülésüknek nyílik meg az ég!

A HÁROM KIRÁLYFI, A HÁROM SÁRKÁNY ÉS A VAS ORRÚ BÁBA: a táltos Isten embere, dolga a Fény győzelméért küzdeni. Ha a felületen jelentkező gonoszt (itt: sárkányok) hatástalanította már, tudja, hogy nincs vége a harcnak: a gonoszság eredőjét kell megsemmisíteni. És ez nem megy anélkül, hogy azzal, a gonosszal életközösségre ne lépne! Nagy tanítás ez nekünk, akik óvakodunk a rosszat magunk mellé engedni életünkbe. És még nagyobb tanítás ez azoknak, akik feleségül vették a boszorkányt, de annak méregfoga, ereje és élete meghagyása okán önmaguk süllyednek le a banya szintjére. Ez a viselkedés valójában ártás, mert önnön fényüket ily módon hatástalanítva a gonoszt szabadjára engedik világunkban.
Szerencsére Ambrus – nevéhez méltóan – az ember ősi tudásával bír, s leszámol a maga banyájával. A jutalom természetesen méltó pár, királykisasszony képiben érkezik. Mert ő megérdemli! 🙂

VIRÁG PÉTER: meghal az Atya a szívünkben, lelkünkben, ha kívülről vezéreltté válunk. Bizonyos iskolák, képzések ezt eredményezik. S ha ez megtörténik, akkor a finomérzékelésünk elcsökevényesedik és a sárkány megjelenik életünkben. A mélység ezen ura elszakít mieinktől, megront, s megtörténik a legnagyobb rossz: a testvérek szétválasztása.
A testvérség/testvériség szent volt a régi magyar világban, s a sógorsági-komasági rendszer tartotta életben: minden magyar beletartozott ebbe a megtartó védőhálóba. Ezért is nem volt szegény ember abban a világban, ahol még az őstársadalmi rendszer működött. (A koldus magyar földön vállalt hivatás volt, engesztelő, imádságos életről szólt.)
Ebben a történetben a visszaszüzesedett nő kivirágzása táltosfiat hoz világra. A táltos pedig fényharcos, s teszi a dolgát! A gonoszt legyőzi, az ember fiait és leányait pedig hazavezérli a szülői házba. Aztán pedig visszatér oda, ahonnan jött…

KÍGYÓ DARVITÉZ ÉS TATÁRVITÉZ: a pipaszó az igével teremtés szintje. Ezt hagyományozza a tolvaj (Nyelvpörgetéssel vajon kire utal ez a szó? Nézzetek csak utána!) a fiára, akinek egyszerűen Fiú a neve.
A kígyó (régi magyar nyelven: kíjó) életjavítást tesz az őt megsegítő Fiúval. Ezáltal önnön maga királyságát teljesíti be az immár Kígyó Darvitéz néven futó hős. Ám a rosszal, saját belső árnyékával amíg nem számol le, vagyis amíg azt szeretettel magához nem öleli (ölés), addig nem jön el számára a boldog „vég”. A „tolvaj” fia azonban győz, mert ő gyógyítani, a fényt az anyagból felszabadítani érkezett erre a világra.

ÁLDÁS van azon, aki a magot óvja, védi és élteti!

Leave a Reply

Your email address will not be published.