Csillagmesék® – SKORPIÓ hava (okt. 21.– nov. 20.)

Csillagmesék® – SKORPIÓ hava (okt. 21.– nov. 20.)

Mottó: A Fényt le kell vinni a Mélybe. Az Erőt fel kell hozni a Mélyből a Fénybe. (Kornhoffer Tünde jógamesternő után szabadon)

Egyre rövidebbek nappalaink, s még a világosabb napszakok is borongósak, dérrel/faggyal/köddel/esővel fokozzák az árnyéktöbbletet. S ez az árnyék nem csak a természetben, de belső lényünkben is megjelenik: felüti fejét a „kis sunyi dög”, aki mindannyiunkban az a részünk, amit nem igazán szeretünk. Ugyanakkor csakis árnyékunk megismerése – és végül magunkhoz ölelése – által emelkedhetünk fel a Skorpió lehúzó időszakában, hogy földön csúszó-mászó-tekergő kígyó helyett magasan szárnyaló sasmadarakká váljunk. Ehhez azonban át kell menni belső feszültségeink feloldásán, s kitisztázni mindazt, ami még árnyékos, lehúzó, erjedő, s halált érdemlő bennünk.

A természetben is ezt látjuk: a bomló anyagok elvesztik formájukat, s csak az érdemi, a lényegi részük „marad”. Ezen lebomlás/rothadás/erjedés által életenergia szabadul fel, melyből új élet támad. Hát ez az a körforgás, amit Életnek hívunk! :o) Természeti környezet és emberi lélekmélye egyaránt halálra adatik (nem hiába van Halottak napja e hónapban), hogy aztán megújult alakban folytassa létét. (A téli álmot alvó állatok még szunyálnak egy jót, mielőtt újra látnánk őket.)

Az, hogy a Skorpió havában vagyunk, az a háromrétegű emberi világkép szellemi szintjét jelenti.
Ennek a gondolkodásmódnak és hozzáállásnak a megjelenéséről a fizikai világban az évkör szembenlévő jegye (tengelykapcsolat), a BIKA vall nekünk. A lelkiséget az ún. misztikus zodiákusból tudhatjuk, ez Skorpió szellemiség esetében KOS.
Mindez annyit tesz, hogy a Skorpió havában mindannyian szenvedélyesebbek, harciasabbak vagyunkmint alapból. S ez a beállítódás az élvezetek megélése érdekében zajlik. A Bika keleti párja a Disznó. S bizony, ebben az időszakban disznólkodunk (e három ikes igére gondolok: eszik, iszik, ba..ik) mindannyian addig, amíg fel nem ismerjük, hogy egyéb, pl. szellemi élvezetek IS léteznek. (Nem kell lemondani semmiről amúgy, csak helyén kezelni volna szükséges.) Jó felismerni, hogy magasabbrendű céljaink is adód(hat)nak életünkben. Sasmadárrá úgy válik az ember, ha halhatatlan lényegéről tudomást vesz, s azt kiműveli. (Ha meg nem úgy döntünk, majd a következő Skorpió időszakban – egy év múlva – újra kapunk lehetőséget főemlősből Emberré válni.)

Az emberi életfolyamban 63 éves korban lépünk a Skorpió területére, s halálunkig itt időzünk. Gyökeres átalakulás történik ekkor: amit a természetben is tapaszaltunk, ugyanazt éljük meg egyéni emberként, hogy az anyagi minőség elválik a szellemitől. Minderre azért van szükségünk, hogy földi porhüvelyünket (kígyó-állapot) levetve az Atyához hazatérhessünk földi utunk végén (lélekmadárként, sasként).
És persze, hogy ez nem megy könnyen! Sőt! A teljes szellemlényünk és a kis elménk összeütközése a végtelen és a véges csatáját jelenti számunkra. Végső felismeréssel, megértés és belátás által aztán megtisztult szellemmel eggyé válunk fény-lelkünkkel. Átéljük egyetemes lény-egünket (lényeg = a lény ege), s egyesülünk az ős-ággal, Teremtőnkkel.

A Skorpió időegység meditációs mantrája az AHAM BRAHMA ASMI, „Brahma vagyok!”. Valóban, amikor lelkünk megtisztulva földi „mocskától” megéli önnön lényegét, akkor ez már tapasztalás: „Brahma vagyok”! Mert bennem az Istenmag fénye takaratlan már, fedetlen. Összes fátylam letéptem, földön hevernek. S ragyog az Önvaló! A Tenmag. Ahol te is Ten(magad) vagy és én is Ten(magam) vagyok. Ahol te is Ten vagy és én is Ten vagyok…

Az emberi test mikro-zodiákusán belül az altesti szervek tartoznak a Skorpióhoz. Utal ez arra, hogy az altesti örömök fontosak ebben a hónapban. S mivel MINDEN örömforrásnak ideje érkezik ilyenkor, meditációs területként az ÖSSZES ÉRZÉKSZERV figyelése javallott. Jógagyakorlatok gyanánt pedig az emelt lótusz (utitapadmászana), a kakas (lolászana) és a gyomorzár (uddijána bandha) gyakorlatok segítik a Skorpió minőség testet-lelket-szellemet emelő megélését.

Keleten a Skorpió minőség neve KÍGYÓ. S ez a kígyó az, aki kigyógyít bennünket bajainkból. A kígyó „gy”-je eredetileg „j” volt. Hiszen kijójít, jóra hoz a kíjó. (A régi magyar nyelvben kevés lágy hangzót használtak. Lásd pl. Balassi Bálint költeményeit, hogy mennyire keményen ejtették akkor is még a ma lágyan mondott szavakat!) Még a gyógyszertárak cégérében is ő, a kijójító állatka szerepel!
A kígyó emellett a halhatatlanságot idézi meg nekünk vedlésével: mindig ugyanaz marad a lényege, holott más bőrkötésben látjuk viszont.

S hogy a nyugati állatövben miért pont a skorpió állatka ezen időszak neve? Nos, nem véltelen! Ugyanis e lény az egyetlen az állatvilágban, aki KÉPES SAJÁT MAGÁT MEGÖLNI! Ha indulatba jön, akkor a farka végén lévő fullánkot saját testébe szúrja, s halálos mérgének így maga látja kárát.

No, vigyázzunk mi is, hogy ha mérgeskednénk, nehogy kicsináljuk magunkat! – hogy így mondjam…

Karma vagy régiesebb írásmóddal: kárma! Károm származik abból, ha ma „rosszalkodom”. És ez jó hír! Mert azt is jelenti, hogy ha ma jót teszek, akkor jó következményekre számíthatok. „Szeresd a jelent, mert jót jelent!” – Idézet a Kung Fu panda c. rajzfilmből. Tehát ma, most VAN módom jóra fordítani mindent, ami még nem fényes, s ragyogó életemben. Tegyünk így! ÁLDÁS.

(A Skorpió időegységében két magyar népmesével dolgoztunk a mesecsoportokban. Mindkét mese Benedek Elek gyűjtéséből való. Először „Az aranypálca” történései által hangolódtunk a hónapra. Majd a „Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz” tanításain keresztül ismertük fel, hogy a magyar népmesében az ölés mindig ölelés: önmagunk másik oldalának, árnyéktermészetünknek felismére, elfogadása, s magunkba olvasztása által válhatunk csak fénylénnyé.)

Források:
Az esztendő köre – Örökség Alapítvány,1999
Javas évkönyv 2017 – Symbolon Intézet
saját jegyzetek 30 évre visszamenőleg

Leave a Reply

Your email address will not be published.