Csillagmesék® – NYILAS hava (nov. 21.– dec. 20.)

Csillagmesék® – NYILAS hava (nov. 21.– dec. 20.)

Amikor egy-egy jegyérvénytartamról beszélünk, az a szellemiségünket jelenti. Most a Nyilas ideje érkezett. S a Nyilas-szellemiség legyőzhetetlen, mert csillagképéből az Univerzum központjába láthatunk. Bizony! A Nyilas havában nem hétköznapi erők dolgoznak. S ennek csillagászati oka van. Ugyanis „…a nyilas csillagkép irányába tekintve benézhetünk saját tejútgalaxisunk középpontjába. Ebbe a fényes központba mutató nyílás az egek olyan nyílása, melyen keresztül közvetlen módon bepillantást és részesedést nyerhetünk a teremtés erőibe. Nem véletlen, hogy az egyházi év is a Nyilas idején, Adventtel kezdődik és a mennyekből földre születő megváltó érkezésének irányát mutatja. A Nyilas csillagkép a Tejúton van, jelezve a benne működő teljesség-erőket.” (Balla Ede Zsolt szakrális földrajz-tanító szavai a Más Rádió hangfelvétele alapján, lejegyezve a bloggazdi által)

S hogy jön a térbeli nyilasság az időbelihez? Úgy, hogy a Nyilas hava onnan kapta nevét, hogy a Nyilas csillagképből látjuk felkelni a Napot. (Már ha látjuk. Hiszen alig valakinek van horizontja. Városiaknak nulla. Meg amúgy is most már eléggé el vagyunk csúszva a precesszió miatt, de most ezt hagyjuk, hogy haladjunk és tanulhassunk. Szőrszálhasogatás most mellőztetik. Főleg, hogy a Nyilas a NAGYLELKŰSÉGÉRŐL híres! Ahogy ezt hamarosan meglátjátok…)

Ebben a hónapban aztán már TÉNYLEG semmi esély nem látszik arra, hogy itt valaha még fény, meleg, jóság lesz. Egyre rövidülnek a világos órák, s egyre hidegebb van. A növények és állatok létfeltételei erőteljesen romlanak. Mindezekért éppen itt és ekkor kell a legnagyobb jó, a hit és a hála, különben nem lesz tavaszunk! Nem csoda, hogy MIKULÁS ekkor örvendeztet meg bennünket. Az eredetileg piros csizmával ábrázolt (mert a szeretet útján jár) alak INGYENKEGYELEMBŐL és NÉVTELENÜL/ISMERETLENÜL/ÖNMAGÁT NEM FELFEDVE segített annak idején a bajba jutott lányoknak mondája szerint. Mi pedig minden évben kapunk ilyenkor olyasmit, amire semmi szükségünk sincsen, de nagyon is jól esik! J Pontosan ez aNAGYLELKŰSÉG az, ami a Nyilas hónapban minden lelkes emberben felgerjed! S ez a Nyilas lelkiségéből, az Oroszlán jegyből következik. Szellemi értelemben nyilasok vagyunk ilyenkor mindannyian, tehát CÉLOK-at jelölünk ki, fogalmazunk meg. (Hogy ezeket miért változtatjuk folyton, az már egy más kérdés.) Testi szinten, fizikailag az Ikrek minőség tartozik a Nyilashoz. Hogyne! Egyedül nehéz ám ekkora jóindulatot működtetni! Társ kell mindenhez a jellegzetes Nyilas képviselőnek éppúgy mint nekünk mindannyiunknak ebben az időszakban.

Összegezve: az, hogy a NYILAS havában vagyunk, az a háromrétegű emberi világkép szellemi szintjét jelenti. Szellemileg tehát irányokat fogalmazunk meg, célokat tűzünk ki (lásd a KENTAURT, mint Nyilas-jelképet!). Ennek a mentalitásnak a megjelenéséről a fizikai világban az évkör szembenlévő jegye (tengelykapcsolat), az IKREK vall nekünk. Az Ikrek sosincs egyedül! Ebből jön, hogy mindenhez társakra van szükségünk ebben az időegységben. A lelkiséget az ún. misztikus zodiákusból tudhatjuk, ez Nyilas szellemiség esetében OROSZLÁN. Vagyis nagylelkűek vagyunk. A karácsonyi vásárosok nagy örömére! J

Igen. Bizony! Karácsonyi vásár! Merthogy a Fény és/vagy Jézus születését várjuk. Hogy ne óhajtanánk ezen árnyéktöbbletes, sötét napokban a fényt, a Világ Világosságát! S ez a várakozás, az ADVENT a Nyilas jegy lényege: igazán BEVÉGEZNI dolgokat itt nem lehet. A VÁRAKOZÁS ideje van. S ez a várakozás csöndes, a lecsendesült természeti energiáknak megfelelően. S ha már csönd, akkor lehetőségünk van MAGASABB LELKI MINŐSÉG elérésére! Pl. az ÖNZETLEN, jószívű adakozásra, segítésre. EZ a Nyilas sajátja! Legyünk hát mindannyian nyilasok! J

Most egy kis művelődéstörténeti és honismereti kitekintő következik, szintén Balla Ede Zsolt tanítása nyomán: „Csillagbölcseleti értelemben a budaság (buddhaság) a Nyilas csillagképhez és a benne otthonlevő Jupiterhez tartozik. Ne csodálkozzunk tehát, ha a mundánasztrológia besorolása szerinti Nyilas nemzetek közé tartozó magyarság központi szent helyét Nyilas minőségről, azaz Budáról fogja elnevezni.” Bizony ám! Ide tartozik a Nyilas jegyéhez, hogy ekkor van a legnagyobb késztetésünk (és lehetőségünk) az évkörben a LELKI MEGSZENTELŐDÉSRE! Hiszen a lelkünkben születik meg majd az a Fény, Karácsony éjjelén…

Az emberi életfolyamban szintén várakozunk a Nyilasban: a köztes lét, az időtlen létezés idejét éljük. A halál utáni létezés, a túlvilági utazás, illetve a SZÜLETÉS ELŐTTI VÁRAKOZÁS az, amiben benne vagyunk. Akár bardo állapotban, akár már anyánk méhében vagyunk, közvetlen a kapcsolatunk a Teremtővel, egységet élünk meg Vele. Mindez lelki egységélmény, melyet aztán egész földi (bőrkötésben eltöltött) életünkben keresünk, kutatunk.

A Nyilas időegység meditációs mantrája a SARVAM KALV IDAM BRAHMA!, „Mindez valóban Brahma!”. „Truly All Is God!” Nos, mikor máskor érezhetnénk ezt át, mint a Nyilasban?

Az emberi test mikro-zodiákusán belül a combok tartoznak a Nyilashoz. Bizony jó combok kellenek a LÓ szorításához, s a LÓ a Nyilas keleti zodiákusbeli elnevezése.
A ló ugrása átlóra írható, a szerves művészetben ennek megfelelően átlósak a Nyilas-hónap megjelenítésére szolgáló ábrák akár festett kazettás mennyezetek, akár hímzések, faragások tekintetében.

A LÓ az JÓ. Mert szép és nemes és igényes! Az okos és jó erők képviselője mítoszokban és mesékben. Ő az, akit ha felszedünk a mesebeli szemétdombról és vállunkra veszünk, akkor majd egy időn túl ő hordoz minket. Táltossága VÁLLALÁSUNK okán bontakozik ki. Hogy aztán elénk toppanhasson már mint ragyogó aranyszőrű paripa. Elénktoppanása szívünk dobbanására hajaz. Hiszen onnan jött Ő, a LÓ, a JÓ elő.

A született táltosoknak, legyenek azok akár emberek, akár állatok, jel van a testükön: több, „feles” számú csont (ujjak, fogak, stb.). Táltos paripáink is rendre 4 lábnál többel rendelkeznek. Öttel, ha a szer-elem, az ötödik elem működtetését eszközlik. (Lásd Luc Besson Ötödik elem. c. filmjét FELTÉTLENÜL! Bruce Willis-rajongóknak amúgy is kötelező! J Milla Jovovich pedig a fiúknak adhat élményt.) S hat lábúak táltosaink, ha nagy, s minden irányba kellő HAT-ás az, amire szükségünk van. (Hat irány van a mindenségben: előre, hátra, jobbra, balra, fel és le. Innen jön a hatás/6-ás szó.) Ha hétlábú az a csodaparipa, akkor pediglen bizony a HETEDIK irányba, BEFELÉ, önmagunk, a TENMAG felé (ez az a hely, ahol te is ten vagy és én is ten vagyok) kell hatnunk. Ahogy annak idején Cozmei Mihai íjászmesterem mondta: „Az íjász útján az összes nyílvessző célba talál, csak fordítsd azokat befelé, önmagad felé, és ne próbálj menekülni!” J Misi megmondta! S mert MISI mondta, s ő olyan EMBER, ehhez tartom magam azóta is! J

Aki jógázik, az a teknőstartás (kúrmászana), a háromszögtartás (trikónászana) és a pillangó (bhadrászana) gyakorlataiban mélyüljön el a Nyilas időszakában! Meditációs területként pedig a töpörödés és a kitágulás javallott.

A Nyilas havában Benedek Elek-mesével dolgoztunk. A tetejetlen fa, avagy Az égig érő fa címeken találhatjátok meg a történetet kötetekben vagy az interneten. S már bizonyára sejtitek, hogy a fáramászás nem maradhat el ebben az időszakban! No, persze lelki és szellemi értelemben! J Az a bizonyos kiskondás is bizony felmászott az ÉLETFÁRA, mely maga a TEJÚT! Tegyünk mi is így! Emelkedjünk! ÁLDÁS.

Források:
Az esztendő köre – Örökség Alapítvány,1999
Javas évkönyv 2017 – Symbolon Intézet
saját jegyzetek 30 évre visszamenőleg

Leave a Reply

Your email address will not be published.