Csillagmesék®  – RÁK hava (június 21.– július. 20.)

Csillagmesék® – RÁK hava (június 21.– július. 20.)

A nyári napforduló (június 21.) után fokozatosan rövidül a világos órák száma egy napon belül. Ezzel együtt sok a fény és nagy a hő. Az élővilág gyarapodásának tetőpontján vagyunk ebben a hónapban. Az állatfiókák megerősödnek, szüleik az ő nevelésükre/növelésükre, tanításukra fordítják legtöbb erejüket. A növényvilágban is az utódok (magvak) erősítése, táplálása történik, s a gyümölcsözésnek van ideje. Ránk emberekre a nyár derűje és a fényben gazdag hosszú napok jótékony hatással vannak. Lelki szinten kiegyensúlyozottak vagyunk, annak okán, hogy a Rák szellemiséghez, ami az ÖNFELÁLDOZÓ SZERETET maga, a Mérleg egyensúlyt tartó lelkisége társul. A három síkú ember világképben a fizikai síkon a Bak mutatja a Rák szellemiség terét: zárt, szűkebb kör, CSALÁD, kis közösség. Ez a kisebb körhöz való ragaszkodás szeretetben nyilvánul meg. S mivel ez a szeretet szűk területre korlátozódik, a Rák szeretete igen erős. Tevékenységben ennek a szűkebb körű élettérnek (jellemzően családi otthon) a rendbentartása, tisztítása és csinosítása az, ami a Ráknak/a Rákban elsődleges. A meghitt otthon, ahol szeretet uralkodik a Rák-minőség vágya, az érzések hatalma a Rák hatalmi elve.
E hónapban a Hold van otthon, ami ÉRZELMESSÉGet és FINOM ÉRZÉKENYSÉGet okoz. A szeretetteljes anyai érzések és az apai gondoskodás ÖNFELÁLDOZÓ módon történik, az utódok felé áramlik (szinte) minden erőforrás a hónapban erőben lévő Jupiter bolygó hatása (az ingyenkegyelem) miatt.

Az emberi test zodiákusán belül a gyomor a Rák területe. Érzékeny ez szervünk most, nehezen emésztünk meg velünk nem azonos tartalmakat testi, lelki és szellemi szinten egyaránt ebben a hónapban.

Keleten az RÁK minőséget bivaly vagy ökör jelzi, s magyar népmesékben tehénként is megjelenik. Ezen állatok a családért és az utódokért való áldozat és törődés jelképei.
Holdház értelemben a gólya tartozik ezen minőséghez. Kedves madarunk utódgondozása példás! A családalapítás és a megalakult család mintája lehet a gólyafészkek élete. Ilyen értelemben valóban a gólya hozza a gyereket. Vagyishogy a GÓLYASÁG hozza a gyereket. Ha nincs ez a minőség, az áldozatos törődés, akkor jobb ha üres marad a fészek…
A párduc a Rák, avagy Bivaly/ökör időszak másik holdháza, mely már  a következő jegybe (Oroszlán/Tigris) való átmenetre utal. A párducbőr Árpád apánk miatt ismeretes („párducos Árpád”), valamint egyiptomi papi öltözetként hallottunk róla. Mindkét esetben SZAKRÁLIS jellegű a párducbőr viselése. A Rák jegy hagyományőrző rendszerformája és a „visszatérés a gyökerekhez”-világnézete végső célja, a VILÁGANYASÁG (esetleg -atyaság) felé vezet bennünket.

A nyugati állatöv szerint e jegyet megidéző közegek: család, anyaság, otthon, tenger, vizes/mocsaras/zsombékos területek, örvények, holdvilágos táj.
Érzelmi, lelki megfelelők: hit, állhatatos hit, bizalom, szellemi-lelki-testi tartás, lelki ráérzések.
Keleti állatöv szerint ide tartoznak még: áldozat(-vállalás és -hozatal) a másikért, a családért, a nemzetért; a várandósság; a papi beavatás.
A termékenység, az önfeláldozás és felelősségvállalás szép minőségein kívül e jegyhez tartozik (alsó oktávként) a kihasználhatóság és a palimadárság, valamint a túlérzékenység.
Cselekedetek szintjén a megfordulás, átváltozás, hátráló mozgások, visszafordulás, a fejen való átbucskázás és a fölösleges áldozatvállalás szintén megidézi a Rák minőséget.
Jellegzetes alakként népmeséinkben az elemek anyjai (Nap, Hold és Szél anyja) azok, akikkel találkozhatunk. Vallásilag Nagyboldogasszony a Rák képviselője, aki a Rák minőség VÉDELMEZŐ ösztönére utal, s személyében a világanyaság megvalósul. A történelemben az áldozatkész nagyasszonyok, mint pl. Szent Erzsébet, Szilágyi Erzsébet, Kanizsai Dorottya, Lorántffy Zsuzsanna, Zrínyi Ilona vagy Karacs Teréz. A hazájukért nagy áldozatot hozó hősök is mind a Rák magas minőségét mutatják nekünk. II. Rákóczi Ferencnek még a nevében is benne van a rák! 🙂 Mellette Hunyadi László, Batthyány Lajos említendők, valamint a tizenhárom aradi vértanú.
A magyar hagyományban a fiait vérével tápláló pelikán vagy halászsas a Rák minőség megjelenítője, mely nem véletlenül vált Jézus Krisztus egyik jelképévé, hiszen Ő szeretetből adta életét értünk.

Minden a Holdat megidéző tárgy jellegzetes Rák-jelkép. A sajt, a kürt, a tülök, a szablya és a bárd egyértelmű, a BALTA Hold-tárgyként való felismerése a magyar pásztorművészetben már kicsit nagyobb ráhangolódást és/vagy népművészeti ismereteket igényel.

Az emberi életfolyamban 21 éves kortól 28 éves korig vagyunk a RÁK időszakában, s ez a 7 év „véletlenül” egészen pontosan egybeesik a szívcsakra (táltos elnevezéssel: FOGADALMA*) minőségének megélésével, kiteljesítésével. A beteljesülés ideje ez. Az egyén a teljességet párja oldalán éli meg, akivel utódaik nevelésére fordítják erőiket az önfeláldozó szeretet szűk körben (család) való működtetése által. A családra összpontosítás az anyai szeretetben és a családapai gondoskodó jóságban nyilvánul meg. A már korábban megszerzett erők, eszközök másokért való felhasználása önkéntes. A család jóllétéért felelősséget vállal a szülőpár, a családi életteret megteremtik, fenntartják, működtetik alkotói/teremtői módon.

JÓGA: A Rák havában a gyomorzár (uddijána bandha), a tehénszájtartás (gómukhászana) és a törpeállás (bamanászana) gyakorlása visz bennünket előbbre.

Meditációs területként a gyomorhoz, az emésztéshez tartozó érzetfigyelés, az ízlelésre való összpontosítás javallott.

Az időszak meditációs mantárja az AHAM ETA ITI DESTARAM – Én vagyok a „Nem-Én”, a Felfoghatatlan.

A Rák havában magas minőséget, s ÉLŐ minőséget célzunk be. A PELIKÁNMADÁR c. Benedek Elek által gyűjtött és lejegyzett mesével érdemes emelkedni jelen jegyérvénytartam idején. A fent nevezett szépséges szent beszély itt olvasható: https://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mesek/taltosmesek/a-pelikanmadar-2

 

*A 7 főcsakra táltoselnevezései Mesterem, dr. Molnár Gábor tanítása alapján:

Gyökércsakra (Múladhára) = birtoklás = » BIROD-ALMA

Szex/Szakrálcsakra (Szvádistána) = fogantatás = » LAKOD-ALMA

Erőcsakra (Manipúra) = akaraterő = » VIGAD-ALMA

Szívcsakra (Anáhata) = válaszút (fel és le között) = » FOGAD-ALMA

Torokcsakra (Visuddha) = változás = » RIAD-ALMA

Harmadik szem csakra (Ádnyá) = hatalom (nem földi) = » HAT-ALMA

Koronacsakra (Szahaszrára) = ön-uralom = » ÚR-ALMA vagy URAD-ALMA

A csakrák (erőcsokrok) a szolmizációs hangokból is kibonthatóak a következők szerint:
= adó – ami megadatik nekem, amit birtokolhatok

= remekelés (reprodukció) – az alkotás területe

mi = mi vagyok én? –Az önmegismerés kifejtése az akaraterő által

= fájdalom – szív fájdalma, mely fogadalomhoz vezet, minden érző lény iránti jócselekedetre késztet

szó = szólás – megszólalok, hangot adok, megmutatom magam, kiteljesedem

= látás – megérzés, intuíció, melyből hatalom származik saját életem és sorsom felett

ti = Ti egy vagytok velem! – mondja Teremtő Istenünk. <3

Források:
Az esztendő köre – Örökség Alapítvány,1999
Javas évkönyv 2017 – Symbolon Intézet
saját jegyzetek 30 évre visszamenőleg

Leave a Reply

Your email address will not be published.