Csillagmesék®  – IKREK hava (május 21.– június. 20.)

Csillagmesék® – IKREK hava (május 21.– június. 20.)

Tevékenység, mozgékonyság, kiváncsiság, nyugtalanság, állandó készenlét – ez az Ikrek védjegye, melyet a benne otthon lévő Merkúr bolygó hatása okoz. S minket is, akár e hónapban születtünk, akár nem, e minőségek érintenek most.

Végre fény és meleg van, minden, mi él szárba szökken! Esik az eső, sokat. „Májusi eső aranyat ér” tartja a mondás és valóban! Kell az áldott Nap melege mellett a csapadék ahhoz, hogy beérjen a termés. A sokszor felázott talaj ellenére a szabadba vágyunk, kívánjuk a mozgást, jól esik most a kerti munka, a séta, a kirándulás.

Nem csupán testünk, de lelkünk is vágyik a frissítésre. Megkezdődnek a nyári zarándoklatok, s az elsők között a pünkösdi (Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük): indul a nép Csíksomlyóra Babba Máriához. S hogy ki ő? Hát a somlyói Szűzanya!
Babba és babbás – így mondják Gyimesben a szépet, csinosat. S bizony a gyimesieknek különösen fontos Babba Mária, akihez fohászkodni sosem felejtenek el. Nagy idő (fergeteg, istennyila, stb.) esetén pl. így:

     Babba Mária,
     Vidd el a nagy üdőt,
     Hol kutyák nem ugatnak,
     Kakasak nem szólnak,
     Kovásszal nem sütnek kenyeret.

Szívből ajánlom Daczó Árpád (csíksomlyói plébános, ferences rendi szerzetes) írásait a témában: Csíksomlyó titka: Mária-tisztelet a néphagyományban és Csíksomlyó ragyogása c. könyvei.

Amikor egy-egy hónapban vagyunk, az adott jegyérvénytartam ránk is vonatkozik, mindannyian kicsit Ikrek vagyunk. A háromrétegű emberi világképnek ez a szellemi szintjét jelenti, tehát mentális, gondolati síkon vagyunk az Ikrekben. Ennek a minőségnek a megjelenéséről a fizikai világban az évkör szembenlévő jegye (tengelykapcsolat) vall nekünk. Jelen esetben ez a NYILAS! S hogy mit csinál, hogy viselkedik az Ikrek? S mi is hogy viselkedünk most? Nos, vegyük észre, hogy folyton célokat irányzunk be! S a kijelölés itt a fontos, a véghezvitel nem igazán. Ettől aztán felületesnek tűnhet (és lehet, hogy az is!) az Ikrek minőséget megélő, hiszen mindenbe csak belekóstol, belekap és máris egy új irányba fordul, indul és igyekezik. Elmélyülésre nem alkalmas ez az időszak. Ugye, hogy ugye? :o)
Az Ikrek minőséghez tartozó lelkiséget az ún,. misztikus zodiákusból tudhatjuk, s ez jelen esetben a SZŰZ! (Megjegyzendő, hogy ez kivételes módon reciprokviszony, tehát a Szűz szellemiség lelkisége Ikrek és az Ikrek szellemiség lelkisége Szűz.) A Szűz lelkiség tiszta, ezért aztán erkölcsösséget, aljasság-mentességet „okoz”. Ez a szűzi lelkület munkál tehát mindannyiunkban az Ikrek havában. Legyen is így!

Az emberi test zodiákusán belül a karok, a kezek, a vállak és az ujjak tartoznak az Ikrek fennhatósága alá. Nos, babrálunk is sokat, teszünk-veszünk. Tevékenységünk területei lehetnek a kiskert, a veteményes, s a megmérettetések, versenyek és versengések (sport, érettségi, stb.). Mert verseng ilyenkor minden, mi él, s nagyobb teret kíván magának.

Az Ikrek-vetélkedés nemes! Mindkét fél magasabb szintre jutásáért és egy harmadik, fontosabb minőség felmutatásáért folyik. A vetélkedés így Emberhez méltó.
Szokott példával bemutatva: birkozóm valakivel. Célom nem a győzelem, hanem hogy magamból és a társamból is kihozzam a lehető legjobbat, a legtutibb birkózók lehessünk, s ezáltal felmutassuk, megnyilvánítsuk a birkózás szépségét. :o) De mondhatnám énekversenyesen is: a dalolás gyönyörűségének nyilvánvalóvá tétele a célom, ha versenyszerűen hangicsálok és örülök, hogy brillírozhatok és brillírozásra késztetem versenytársaimat. :o)
Jellegzetes egymást segítő párosok a meséinkben az aranyhajú királyfiak, valamint Vízi Péter és Vízi Pál például. Történelmileg pedig ide sorolható Hunor és Magor kettőse, akik fej fej mellett, vállvetve vadásznak és találják meg a nekik való tündérhölgyeket, akikkel genetikai anyagukat továbbörökítik és új hazára lelnek. Kossuth és Széchenyi, Bartók és Kodály, Ady és József Attila is mind-mind olyan ikerpárosok, akik egyazon területen bontakoztattak ki magas minőségeket. S ne feledkezzünk meg a mitológiai Castor és Pollux kettősről, akik az égre kerültek csillagokként, hogy együtt maradhassanak. A testvériség minőségét mutatták fel ily módon, mert a halhatatlan iker halandó testvérétől nem kívánt megválni. Milyen szép is ez! És mennyire gyönyörű Keresztelő Szent János és az ő ikerpárja, Jézus Krisztus példája, akik az emberiség megváltásáért, helyes útra tereléséért tettek maradandót. Sok tehát az ikrünk, ahogy az indítóképen látható orvosszentek, Damján és Kozma is azok. Ők a gyógyításban szorgoskodtak, ezért kerülhettek rá a Magyar Szent Koronára, hiszen a mindenkori magyar király fő feladata a gyógyítás. (Ezért van, hogy a nyugati gyógyító szentek nagymamái rendre Árpád-házi királyleányok. A gyógyítóképesség az unokákban tör elő, hála a Teremtőnek érte! – Aki nem hiszi, járjon utána! :o) )

Igen, az Ikrek küzdelme a jobbulásért folyik, s valójában LÉLEKPRÓBA. Önismeret, önuralom, egyéniség kibontása a lépései.

És nem csak az emberi nem, a növények és az állatok is versengenek. Az állatvilágban a természetes kiválasztódás érvényesül, s a növények közül elsatnyulnak azok, akik lemaradnak a versenyben, akik kevesebb vizet tudnak felszívni mélyre hatoló gyökereikkel, s kevésbé magasabbra nőnek, a fény felé törekedésükben.

Keleten az Ikrek minőséget patkány vagy egér megnyilvánulásban ismerik. Ezen rágcsálók bizony merkúri tulajdonságokat mutatnak mert mindenhová, BÁRHOVÁ eljutnak szűk folyosókon, csatornákon, járatokon keresztül, legyen az mélyen a földben vagy magasan a tetőkön. Ellenálló és alkalmazkodó képességük bámulatos! És Merkúrhoz illően hoznak-visznek valamiket. Sajnos, hogy ők kórságokat terjesztenek értékes adatok, hírek, vagy kelendő árucikkek helyett.
Holdház értelemben a bagoly tartozik ezen minőséghez. Ez az éjjeli ragadozómadár a halál jelölője is. Mozgástendenciája megfelel a patkányénak és az egérének: ide-oda mocorog táplálékkeresés céljából.

Az Ikrek minőség, a merkúri hatás negatív szempontból megnyilvánulhat pl. az anyagi javak cseréjének területén a nem tisztes kereskedésben, amikor a haszonelvűség érvényesül és az árucsere nem áldomásivással és „Viselje egészséggel!” vagy „Jó étvágyat hozzá!”-mondattal zárul. Lopás és rablás a rossz fokozatú energiacsere.
A társalgás, beszéd és véleménymegosztás szintén elkorcsosulhat az Ikrekben, és akkor nagyotmondás, hazugság, pletyka, felesleges fecsegés, titokmegsértés üti fel fejét.

Merkúri figura a kisbíró, a hírnök, a futár, a garabonciás, a postás, a szónok, a mutatványos, a színész és Háry János maga! :o) Mai napság pedig a riporterek és az újságírok említhetők.

Az Ikrek minőség jellegzetes tárgyai (mesékben is) a közvetlen kézi erővel elröpített fegyverek, mint pl. a gerely, a lándzsa és a dárda. A képi beszéd megjelenítése póznára tűzött kendőcskékben vagy fa törzsébe vágott kések által történik szent beszélyeinkben.

Az emberi életfolyamban 14-től 21 éves korunkig valósítjuk meg az Ikrek minőséget, amikor az örömelv mellett már a valóság-elv is fontossá válik életünkben, így ez a kettősség határozza meg gondolkodásunkat. Ebben az időszakban lép kapcsolatba az énmagam, az ön-mag a külvilággal. A magam vagyok (MAG-om vagyok) és az örök törvény földi egyensúlya teremtődik meg ezen időszak alatt. A szülői táperő már nem elsődleges, a kortársak világa a megmérettetés színhelye számunkra. A bennünk lévő kettősség küzdelme (jó és rossz felünk) a jobbulásért, saját magam legjobb változatának kiműveléséért folyik. Ezen belső harc által valakivé válunk. A Teremtőhöz, az ős-ághoz, az égihez vezet vissza bennünket ez a lélekpróba.

Meditációs területként a légzés és az érzék-, ill. érzetfigyelés javallott az Ikrek havában. Ha jógázunk, akkor a mudrák (kéztartások) és légzőgyakorlatok (pránajána) segítenek bennünket. Ajánlható még a sasállás (garudászana) és a páros jógyagyakorlás is.
Az időszak meditációs mantárja a „Na Eva Asti Iha Iti Kingstama.” Jelentése: „A dolgoknak nincs valósága.”
Nos, hogy is lehetne? Hiszen levegős, megfoghatatlan, behatárolhatatlan elemi minőséggel állunk szemben. :o)

 

Az Ikrek minőség magas szintű, több életen is átívelő, beavatási utat bejáró, alkimistává váló hőse VILÁGVÁNDORA HERCEG. Az ő történetét ajánlom a kedves megigazulni vágyó mesebarátok figyelmébe. Az eredeti, Benedek Elek által lejegyzett mese itt olvasható: https://bit.ly/2WHWUqG
Sajnos az ateizmus szellemében a szocilalizmus idején kiadott kötetekben az „Igazak szigete” motívum helyett sima sziget, az „Igazak” helyett emberek, az „Igazak királya és királynéja” helyett egyszerű király és királyné a szerepel a történetben. Az eredeti szöveget olvasva emelkedhet a lélek, ezért fontos, hogy ezt a változatot ismerjük, használjuk s terjesszük. Áldás legyen azon, aki ebben tevékenykedik.

 

Források:
Az esztendő köre – Örökség Alapítvány,1999
Javas évkönyv 2017 – Symbolon Intézet
saját jegyzetek 30 évre visszamenőleg

Leave a Reply

Your email address will not be published.