Amikor mesét olvasok…

Amikor mesét olvasok…

…magamban vagyok. Ten-magomba olvadok, belső fényemmel találkozom. A mesékben ránk hagyományozott Tudás, Fény által önmagamba tekintek. Ebben a magamra szánt megszentelt időben, csendben és rendben találja meg mesemondó énem azt a varázstörténetet, melyet el kell mondjon.
Vagy fordítva? Bizony az is meglehet, hogy a mese talál meg engem…

Hogy megleljük a nekünk rendelt Tanítást, ahhoz ennyi kell! Szándék, szent csend és alkalom. Mindez a szórtság mellőzésével, mert a mese NEM szórakozás, NEM szétszóratás! Épphogy nem szóródunk sokfelé, ha mesékkel, igaz tanítással érintkezünk, hanem önmagunkba mélyülve egyben vagyunk MAG-unkkal, s az EGY-gyel, Istennel érintkezünk.

Volt egy katolikus pap (talán még ma is él), akit kitagadott az egyház a soraiból mert a magyar népmeséket ajánlotta az Új-Szövetség mellé Ó-Szövetség gyanánt, mint igaz, tiszta forrást hívei figyelmébe. És való! A magyar népmesék tanítása krisztusi tanítás Jézus Krisztus világra jötte előttről. Szent beszélyeink (népmeséink) a jézusi útra tanítanak, a szeretetre: segítsd a gyengébbet, a rászorulót; etesd meg azt, aki éhes! Arról is vallanak ezek a varázstörténetek, hogy ha bajba kerülünk (pl. kővé válunk, elátkoznak bennünket, elrabolt a sárkány, stb., stb), akkor utánunk is eljön a testvérünk, megment, s hazavisz. HAZA visz, az Atyához, az Önvalóhoz visszavezet. És ezt a TEST-VÉR-ünk teszi velünk. S Jézus a testét és vérét adta értünk, s a mai napig ezzel táplálja azt, aki szívesen veszi ezt.

A magyar népmese mindezért Fényt hoz(hat) életünkbe.
Hogy lesz-e bennük is olyan belső világosság, mely utat mutat az élet sűrű erdejében, arról tehetünk, hisz „Hol volt, hol nem volt…”! Vagyis ott van valami egyáltalán, ahol mi megteremtjük. S ha nem teszünk semmit, akkor bizony semmi sincsen. Rajtunk áll, hogy mit hozunk be életünkbe, mit valósítunk meg, milyen lesz valóságunk. Életünk urai vagyunk ily módon, a Teremtő akarata szerint.

A Fény adja magát. Aki fényes, az ragyog, sugárzik. Kívánom, hogy szülessen meg mindannyiunkban a fény Karácsony éjjelén!

ÁLDÁS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.