Negyedik hatos mesemagyarázó

Negyedik hatos mesemagyarázó

2020 tavaszán karanténban voltunk a legtöbben és embert próbáló időket éltünk. Megnehezedett a megélhetés, össze voltunk zárva szeretteinkkel, akiket talán nem jól szeretünk (és ők se minket), nem mászkálhattunk kedvünkre, a telefonra és az internetre korlátozódtak tágabb társas kapcsolataink. Ez a gonddal, s bajjal terhes időszak hívta életre a MESÉK NEHÉZ IDŐKBEN-sorozatot, melyben olyan megoldó kódokat tartalmazó történeteket olvashatunk a táltosok hagyatékából, amelyek a megküzdéshez adnak tanácsot, ötletet, mutatnak képet, hogy KÉPESEK LEGYÜNK jóvá varázsolni életünket.

A vírushelyzet folytatódik, ma is szűkebb a világunk, mint szeretnénk, mint régen megszoktuk. Ma is, jelen helyzetünkben is szükségünk van a varázsmesékre, hogy a megélés és megértés által közelebb kerüljünk legbensőbb lényegünkhöz.

A meséket hatosával tagolom, mert a hatos a hatások száma.
Maga a „hatás” szó a természetben meglévő 6 irányt rejti nevében: előre, hátra, jobbra, balra, fel és le. (Van egy hetedik, misztikus, magasrendű irány is, a „be”, vagyis befelé, ön-MAG-om felé, mely az alapszükségletek kielégítése után jut szerephez életünkben. Lásd József Attila: A hetedik Te magad légy!)
Immár a negyedik hatos csomag mesedarabjairól írok vezérfonalat a mélyüléshez. Fogadjátok szeretettel!


RÓZSA KIRÁLYFI: Ki ne érezte volna, hogy darabokra hullik szét a sok feladat okán, vagy szétvagdalják az „óriások”, főnökök, férjek/feleségek, anyák/apák, mindenféle feljebbvalók?

Tudod, hogy ha Te olyan vagy, akiben benne van a szándék a másikra, testvérére való odafigyelésre (ügyelsz a jelekre), akkor ha bajba kerülsz, előbújuk az a leányfejű kígyó és kigyógyít, kijójít bajodból. Az újbóli és újbóli összerakás által hétszer, meg még ki tudja hányszor szebben és erősebben aztán életre hozhatod elhalt testvéreidet is, a boszorkányt (=boszorkányosság, fekete mágia) kiiktatva világunkból. Még akkor is, ha ezen „minőségek” benned lettek volna, melyeket hatástalanítanod kell. Mert a JÓ, a KÍ-JÓ, a kígyó is benned van, a jó eszköze is Te MAG-od vagy!

A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2020/11/11/rozsa-kiralyfi/

 

AZ EZÜSTLÓ: ezt a történetet élőben hallhattátok tőlem a „Gabus aranyalmafája” FB-csoportban, ahol aztán mélyen bele is mentünk.
Először abba néztünk bele, hogy életünk mely terültén/területein járunk más utakat, alkalmazunk eltérő módszerek, mint eredeti családunkban és/vagy a társadalomban, amiben élünk láttuk, tapasztaltuk. Mert mesehőseink nagyon máshogyan tettek, mint a többség.
Aztán az áloméletünkkel foglalkoztunk a mese hatására. Ez onnan jött, hogy egy fontos álom gazdagítja a mesebeli királykisasszonyt a történetben.
Harmadik pontunk a női és férfi szerepek áttekintése volt. Megvizsgáltuk, hogy mit hozunk nőként női, férfiként férfi felmenőinktől. S hogy milyen NEMZEDÉKEKEN ÁTÍVELŐ tapasztalatok lenyomataival éljük nemiségünket?
Negyedszerre sorra vettük életünk eddigi társait, s megnéztük kitől mit tanultunk, kinek mit köszönhetünk.
Aztán ezt a kérdést tettem fel a mesebarátoknak: „Ha mesehős volnál, neked MILYEN JEGYE(I)D LENNÉNEK?” 🙂
Hetediknek a küldetés (hivatás) kérdéskörében mélyültünk együtt.
Végül az igazság, igazságosság kérdése merült fel bennünk témaként, s a hála tudatállapotáról elmélkedtünk.
Ennyi mindent hozott elénk ez a történet. 🙂

A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2020/11/25/az-ezustlo/

 

A TEJKÚT: Nimród nagykirály (csillagképként: Orion), a világ első királya rendbe teszi a Tejút-erőket elpazarló (elfürdő) királyt és annak elüldözött fiát emberré neveli, növeli. A legényke asszony által válhat felnőtt férfivá, így ezt is segíti, eszközli a királyficska számára Nimród. A történet végére saját rangján tud fellépni az élet színpadára az egykori kis királyfi, immár vőlegényként.

Ajánlom a történetet minden olyan fiatalembernek, akinek nem volt (jó) apja. És minden embernek, akiben az istenkép sérült, s hitetlenül éli életét. És minden (szűz-)leánynak, hogy csak annak mutassák meg magukat, aki értéket mutat fel. Jelige: „Jöttmentek kíméljenek!

A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2020/12/05/a-tejkut/

 

A KŐSZÍVŰ EMBER: Ezt a meghatározó, kedvenc mesémet szintén élőben hallhattátok tőlem a „Gabus aranyalmafája” FB-csoportban, s vezérfonalat is adtam a történet felfejtéséhez.
A mese elmondja, hogy a rosszaság oka az emberi szívben keresendő. Emlékeztet az adás-kapás egyensúlyának fontosságára életünkben. Érinti a hála és a nem-et mondás témáját is a mese, bújtatottan. És emlékeztet rá, hogy ha kőszívű leszek/vagyok is, megszületik az a gyermek, aki eljön értem és segít életre hozni szívem-lelkem. (Ez a jó hír, az Evangélium maga.) És ha eddig nem tudtuk volna, világossá vált számunkra e történet által, hogy bosszú soha NINCS a magyar táltosmesékben! Ahogy a hagyományunkban sem… HATALMASAN gyógyító táltostörténet ez!

A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2020/12/25/a-koszivu-ember/

 

A CSÓKALÁNYOK: Szintén hallhattátok tőlem élőben ezt a történetet a „Gabus aranyalmafája” FB-csoportban.
Ez a mese a rendeződést segíti. Világunk szórt, szórtságban élünk, szórakozunk módfelett. A csend a lélek oxigénje – mondja Mesterem. E történet által, ha jól követtük a táltoshős, a szabadító útját, mi is visszatalálhatunk az anyai/atyai házba, az egységbe, a rendbe. Legyen is így! ÁLDÁS.
A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2021/02/01/a-csoka-lanyok/

 

A ZSOLTÁRÉNEKLŐ MADÁR: Ez a varázstörténet akkor segít, ha minden megvan, minden szép és jó, csak épp a lényeg, az igaz, valódi tartalom hiányzik életünkből
A lényeg – Mesterem tanítása szerint – a lény ege. Vagyis az az isteni pont bennünk, az önvaló, a tenmag, ahol te is ten vagy és én is ten vagyok.
Amikor útrakelünk a kicsi királyfival, hogy megszerezze a lény egét, akkor mi is táltosunk szavára hallgassunk, s ne a boszorkány tudatállapotú öregasszonyra (fekete mágusokra)! Nagy tanítás ez, úgy hiszem! Mert sok a tetszetős tanítás, és lelkünk szava súgja meg halkan, hogy valójában ki van velünk, s ki ellenünk (s a fényfelszabadítás ellen).
Ebben a történetben látszólag megdől a „Jótett helyébe jót várj” mondása, több ízben is. És csak látszólag! (Aki szívesen gondolkodna velem tovább e téren, írjon a jegabuKUKACgmail.com címre és levelezzünk! Vezérfonalat örömmel adok. A megoldások pedig úgy hatnak igazán jól, ha azokat magunk bontjuk ki.)

A mesét itt olvashatod: https://esztoramesemuhely.hu/2021/02/13/a-zsoltareneklo-madar/

 

Aki a mesét mondja, a világot az irányítja. (hopi)
Mondjuk a saját meséinket, hogy saját életünk urai lehessünk!
ÁLDÁS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.