Csillagmesék® – SZŰZ hava (aug. 22.– szept. 22.)

Csillagmesék® – SZŰZ hava (aug. 22.– szept. 22.)

Az oroszlán havának tomboló Nap-tüze tövét szakítja a növények javának; megszűnik növekedésük, a látványos tér-idő szerveződés. Bertalan augusztus 24-i ünnepe táján lecsupaszul, „bőrtelenné” válik a határ. A szűz rendszerezésének, a rendszereződésnek ideje követezik, a földek egymás mellé sorakozó barázdáinak ideje, a bevetetlen szántóföldé.

Az élet, melynek eddig virága, törzse, töve adatott, nem szűnik meg, magba, gumóba sűrűsödve alig moccanó „tétlen” potenciaként létezik tovább. A „bent” nyitja kapuját ilyenkor, a „kinti” egybefüggő megannyi részre esik szét. Szeptember 8-án kisasszonykor, Mária születésének hajnalán „pengeélű” hideg fénnyel kel fel a Nap. Az esztendő körének változásrendjében most először halálról ad hírt az Áldott, a mindenek teremtő, növelő, érlelő, lebontó potentája. Az elmúlás belesajog a földi világba, az ember lelkében is fészke támad, most jobban, mint a sötét, ködös, alig-fényű novemberben; de a régiek hitében a halálra készülő az imádságos lelkűnek, a böjttel, virrasztással, zarándoklattal ünneplőnek, aki a fárasztó nyári munkák után maradék erejét, testi vágyait „elűzi”, megmutatja „Mária bölcsőjé”-t, a Szüzet, aki majd a karácsonyi napfordulón újra világra szüli őt, mindnyájunk Fény-Krisztusát. A Nap aki halni készül – majdani születését hirdeti.

Az esztendő körének Szűz hava az ember öreg korával analóg: a testi vágyak már messze maradnak, az ember életének töve szakad, az öreg ételből, ruhából már kevéssel is beéri, „nyelveken tud szólni” – megért s megérteti magát.

Molnár V. József grafikusművész, néplélek kutató „Kalendárium” című könyvéből vett idézettel indítom a Szűz minőség ismertetését.

Amikor egy-egy jegyérvénytartamról beszélünk, az a szellemiségünket jelenti. Most a SZŰZ ideje érkezett. S nem csupán e jegy szülöttei, hanem mindannyian Szűzként nyilvánulunk meg most: gondosak és szorgosak vagyunk; takarékoskodunk ilyenkor az anyagiakkal és erőinkkel egyaránt; az anyagot mélyebb természete miatt becsüljük és igyekszünk megismerni természetét. Kutatás, tapasztalás, az ismeretek rendszerbe foglalása az, amin fáradozunk. Gondolkodunk, vizsgálódunk, bölcselkedünk, rendet teremtünk a világ dolgaiban mind a háztartást, mind a világegyetem szellemiségét illetően, s mindezt SZOLGÁLAT céllal. Mert a SZŰZ szolgálni született, és igazán szolgálni csak az tud, aki Úr! (Nézd csak meg Jézust! Vagy Teréz anyát!) A mesehősök is szolgálatot keresnek mindig, élethivatást! A Szűz készségesen rendeli alá magát a fensőbbségnek, egy eszmének, a tekintélynek, amennyiben meggyőződik annak magasztos voltáról. „Let it be”, Legyen nekem a Te akaratod szerint! – mondja Mária, a Szűz minőség legmagasabb megvalósítója, az Úr szolgáló leánya.

A Szűz szellemiséggel IKREK lelkiség társul. E kettős jegy, maga a kettősség hatására kiegyensúlyozatlan érzelmeket élünk meg. Ugyanakkor, ha magas szinten éljük meg e minőséget, akkor bizony itt, a Szűzben tudjuk a leginkább áthatni tudatunkkal a lelkiséget!!!
A Szűz testisége Halak, szintén kettős jegy. S ebben a minőségben az ellentétes indíttatások nehezítik helyzetünket (alacsonyabb szintű megvalósítás esetén). Viselkedésünk sokszor ambivalens lehet. Kétfélét akarunk: simogatunk, aztán elcsattan az a nagy saller (lásd. az idős pedagógusokat!).

Az emberi test zodiákusán belül a has és a bélrendszer tartozik a Szűz hatása alá. Ezen területre érdemes most jobban odafigyelnünk, mint általában, hogy jól lehessünk!

A Merkúr bolygó van otthon és erőben is!!! a Szűzben. Így aztán a tudás megszerzése (tanulás) és annak továbbadása (tanítás) rendkívül fontos most számunkra. Az, hogy az iskolai oktatás az elmúlt pár században szeptember 1-én kezdődik, az tiszta szerencse, mert így a gyermekek tevékenysége összhangban van a teremtett világ mostani céljával.

Ahogy az iskolások tudást, az állatkák élelmet gyűjtögetnek. A fiókákat szárnyukra eresztik, s készülnek az őszre, a hidegre a prém, bunda, toll dúsításával, erősítésével is. A madarak elköltözésének fő időszaka ez a hónap.
A növényvilág nyugalmi időszakba fordul: nedvkeringésük lelassul, megkezdődik a falevelek lehullása, rügyek és magvak készülnek a télre.
Mi, emberek az ismeretek begyűjtésén és rendszerezésén kívül az anyagiakkal is ezt tesszük: minden bekerül az éléskamrákba, szépen felcímkézve a lekvárok, befőttek, eltett étkek. Elégedettségre ad okot az elvégzett munka eredménye, illő hát megünnepelni zajos mulatozással: megkezdődik a szüret! :o) A bálok, táncmulatságok lehetőséget adnak a fiatalságnak az ismerkedésre. A fonóházakban és a tollfosztókban vidám hangulatban megy a flört. A leányok le-leejtik orsójukat, ezüket-azukat, s lesik, melyik legény kap érte. A megszerzett tárgyat aztán nem adja ám oda a fiú, hacsak nem kap érte csókot! Mennyi móka, kacagás, önfeledtség a nyári munkák után! Van, volt okuk eleinknek a lazulásra.

Keleten MACSKA vagy NYÚL a Szűz minőség jelölője. Mindkét állat szaporaságáról ismert. Ily módon idézik meg a Szűz mechanikusan sokszorozó tevékenységét. Holdház értelemben a MEDVE tartozik még a Szűz minőséghez, mely a Szűz tendenciák fenyegetővé válását jelzi iszonyú erejével. S hogy honnan jön ez a fenyegető erő? A kérdés megválaszolásához a csillagos égre kell nézzünk!
A Szűz-extragalaktikus szuperhalmaz az oka mindennek. Hatalmas és kiszámíthatatlan hatású ez a térség a világűrben, ahova nem indul olyan szonda mely életet keres, hiszen csupa gyűrűs galaxisból áll ez a terület. Meséinkben a tündér és a boszorkány megjelenésében tükröződik ez az erőtöbblet. Mindketten emberfeletti, nagy hatalommal rendelkeznek. Ebből aztán megtudtuk, hogy a Szűz minőség hozhat csodás LELKI TISZTASÁGOT és egysíkúságot (pl. önzés), alattomosságot egyaránt.

Szűz minőségű cselekedetek a rendszerezés, beosztás, szervezés, gyógyítás (füvesasszonyok!), varázslás, jóslás, tanácsadás és útbaigazítás (mesék öregasszonyai!), tanulás/tanítás, szövés-fonás, varrás, hímezés, nyüstölés, szűrés, sorozás, sokszorozás, feldarabolás, mérgezés.

Sokszor halljuk (olvassuk) mesekezdetekkor, hogy „az Üveghegyen is túl”. Mi is lehet ez az Üveghegy? A Fény csorbítatlanul halad át az üvegen, így az „szűz”, érintetlen marad. Ily módon a mesei mondat értelme valahogy így alakul: „ott játszódik a történet, ahol én nagyon tiszta vagyok”. (Természetesen lehet és van is más értelmezése az Üveghegynek, számomra mégis ez a magyarázat az, amellyel a legmesszebb jutottam. Legalábbis eddig…)

Mesei menekülésekkor gyakori, hogy a hős fésűt, kefét hajít hátra, amiből rengeteg erdő, burján lesz. Ebbe aztán belegabalyodik az üldöző (jellemzően tündér vagy boszorkány), elbíbelődik vele, s amíg ez eltart, addig előnyhöz jutnak az üldözöttek. Ezek a kellékek (fésű, kefe) Szűz minőséget idéznek meg. Ahogy a szövőszék bordái is (boszorkányok gyakran ülnek szövőszéknél mesékben), a gereben, a gereblye, a seprű és az orsó is ide tartoznak.

Az emberi életfolyamban 49 évestől 56 éves korig vagyunk a Szűzben. A korszak jellemzője, hogy a tetsiségnek töve szakad az emberben, A régiek úgy mondták ezt: visszaszüzesedés! A lelki és szellemi területekre összpontosítottak. Életerejüket jól beosztották, nem pazarolták. Dédanyánk és dédapáink az életet továbbvivő lelkekre, unokáikra fordították idejüket és erejüket. A közösség felé az útbaigazítás, gyógyítás területei hangsúlyosak ekkor, szolgálat gyanánt. A rontás jó és rossz erői is birtokában van ilyenkorra az embernek. Ezt aztán erkölcsiségüknek megfelelően használják: egy gyógyfű visszasegítheti az embert egészséges állapotába, valamint másként adagolva akár halált is okozhat. Aki jót tesz, az bölcs. Aki árt, az tudó lehet, de bölcs nem. Akárhogyan is van, a jelen életkorig el nem végzett munka (lelki-szellemi, emberi kapcsolatok) és a beteljesületlen feladatok következményei sorsszerű korlátozások és betegség formájában megjelennek.

A SZŰZ időegység meditációs mantrája az ETAT NA AHAM ASMI. „Én nem vagyok Az”. Mi mást mondhatna az alázatos Szűz, ha nem ezt?

Aki jógázik, az a hátsó nyújtó tartást (pascsimottászana) gyakorolja, valamint a jóga jelkép tetshelyzetet (jógamudra) és a kobratartás (bhudzsangászana)!

Meditációs területként a bélmozgások és az emésztés figyelése javallott.

A Szűz havában a GYÖNGYHARMAT JÁNOS c. mesét választottam kísérőmül (Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese c. kötetéből). A felületen szórakoztató és könnyed mese valójában nem könnyű darab. Kezdő meserajongóknak jó, ha tapasztalt mesebarát segítségét veszik igénybe a történet mélységeinek feltárásában.

Leave a Reply

Your email address will not be published.